De zon levert ons ook een onuitputtelijke bron van warmte.
Die warmte kunnen we door middel van een zonneboiler gratis gebruiken voor het verwarmen van water.

Er zijn diverse manieren om zonnecollectoren toe te passen. Hieronder zijn de 2 meest toegepaste werkingen omschreven:

1. De werking van de standaard (enkele spiraal) zonneboiler

De zonneboiler bestaat uit drie componenten: de zonnecollector, voorraadvat en de besturingsregeling.
De besturingsregeling meet met temperatuursensoren het temperatuurverschil tussen de collector en de onderste laag in het voorraadvat. Indien het temperatuurverschil groter is dan 6 °C wordt de pomp aangestuurd. De pompsnelheid wordt door de besturingsregeling aangepast op het temperatuurverschil. De pompsnelheid kan variëren van 30% tot 100%. 

Wanneer het licht op de zonnecollector schijnt, wordt het lichtspectrum, middels de absorber in de collector,
omgezet in warmte. Deze warmte wordt door geïsoleerde leidingen van en naar een warmtewisselaar (enkele spiraal in het voorraadvat) getransporteerd (= rondpompen). De warmte wordt, in een gesloten
circuit, aan het leidingwater in het voorraadvat afgegeven.

Wanneer water wordt afgenomen (via de mengkraan, vaatwasser etc.) stroomt het leidingwater via een na-verwarmer (bijvoorbeeld een cv-ketel)
naar de tapkraan. De na-verwarmer meet de temperatuur van het leidingwater in het voorraadvat en warmt het water, indien nodig, bij. 


2.  De werking van een dubbele spiraal zonneboiler

Deze zonneboiler is niet alleen geschikt voor het verwarmen van tapwater, maar ook voor het gebruik van vloerverwarming.

Bij de dubbele spiraal zonneboiler geldt:
Als de temperatuur in het voorraadvat een aantal graden hoger is dan de retourtemperatuur van de CV stuurt de regeling een driewegklep aan. Vervolgens wordt het verwarmingswater eerst door de bovenste warmtespiraal geleid (dus voorverwarmd) alvorens deze door de na verwarmer wordt verwarmd.

Beveiliging voor vorst en oververhitting:
Door het toevoegen van een ATA KIWA-gekeurd antivries wordt het systeem beveiligd tegen bevriezing. Oververhitting wordt door middel van de besturingsregeling beveiligd. Wanneer het voorraadvat de maximale temperatuur van 90 °C heeft bereikt, stopt de pomp. Het zonneboiler systeem kan bij een bepaalde hoeveelheid zonlicht het tapwater verwarmen tot 90 °C! Om ervoor te zorgen dat het tapwater
niet met een te hoge temperatuur de na verwarmer verlaat wordt een
thermostatisch mengventiel toegepast. 

 

Solar Twente levert zonneboilers in diverse groottes:

HRS 120, bestaande uit 1 zonnecollector en een 
voorraadvat van 120 liter

HRS 200, bestaande uit 2 zonnecollectoren en
voorraadvat van 200 liter

HRS 300, bestaande uit 3 zonnecollectoren en
voorraadvat van 300 liter

Deze boilers zijn zowel liggend als staand leverbaar,
afhankelijk welke ruimte beschikbaar is. 

 

 

 

 

 

Ga naar boven